KE ZVEREJNENÍ DNE 11. LEDNA 2006

Hospitality klub privítá stotisícího clena

Dráždany, Nemecko -- Hospitality klub je internetová organizace urcená ke kontaktování cestovatelu s obyvateli navštevovaných zemí, kterí jsou ochotni je zdarma pohostit. Pred peti lety klub založil nemecký student Veit Kuehne a 11. ledna 2006 bude v klubu 100 000 clenu z více než 200 zemí. Internetová adresa klubu je www.HospitalityClub.org.

Hospitality klub byl první internetovou organizací, která ve velkém merítku nabídla cestovatelum možnost hledat a kontaktovat místní obyvatele, kterí jsou otevrení kulturní výmene. Hostitelé mohou návštevníkum nabídnout zdarma strechu nad hlavou, nebo je treba jen provést po meste, ci je vzít do restaurace. Sami cestovatelé pak zase u sebe doma mohou privítat jiné cestovatele.

Celý systém je samozrejme zcela bezplatný. Internetová stránka ve více než 30 jazycích, databáze clenu, diskusní fóra a chatovací místnost fungují bezpecne a efektivne díky stovkám dobrovolníku z celého sveta.

Jak klub funguje

Clenem klubu se muže stát každý, kdo udá své skutecné jméno a poštovní adresu, i když tyto údaje mohou pro ostatní cleny zustat skryté. Noví clenové jsou vyzváni k vyplnení profilu s osobními informacemi, svými zájmy, konícky apod. Potenciální návštevníci se pak podle jednotlivých profilu rozhodují, koho kontaktovat. V jednom meste tak mohou najít i stovky možných hostitelu.

Clen hledající hostitele pošle svou první zprávu prostrednictvím Internetové stránky, címž se zamezuje šírení spamu v e-mailových schránkách clenu. Je treba zadat své plné jméno a císlo pasu a nejlépe také další bližší informace o zamýšlené ceste.

Jakmile potenciální hostitel obdrží takovou zprávu, navštíví klubový profil odesilatele, kde si muže též precíst reference od jiných clenu, kterí se s ním již v minulosti setkali. Potom se oslovený rozhodne, jestli chce, ci je-li vubec v jeho možnostech návštevu prijmout.

Cíle

Hospitality klub je neziskového charakteru, nefunguje na komercní bázi. Byl založen s presvedcením, že sbližování lidí a rozvíjení mezinárodních prátelství pomuže šírit porozumení mezi kulturami a upevnovat mír ve svete.

‚Jednoho dne bude mít každý možnost navštívit jakoukoli zemi s vedomím, že jej nekdo bude ocekávat s otevrenou nárucí‘, ríká Kuehne. ‚Lidé budou cestovat jiným zpusobem, budou se vzájemne setkávat a rozvíjet porozumení mezi národy prostrednictvím osobního kontaktu.‘

‚V zemích, jako je Izrael a Palestina, Severní Irsko, nebo na Balkáne, v Cecensku, Rwande ci Timoru bude mnoho clenu, kterí budou vzájemne sdílet svou pohostinnost, a Hospitality klub tak malými krucky prispeje k udržování míru, což je na naší úžasné planete vecne živá vize‘, dodává Kuehne.

Historie

Hospitality klub je nástupcem Hospexu, pokusu z roku 1991, který zamýšlel prostrednictvím Internetu oživit koncept vytvorený organizací Servas po 2. svetové válce. Myšlenky klubu uspely a vzájemné setkávání pohostinných lidí je tak na jedné strane jednoduché, bezplatné a dostupné bežnému cestovateli, a na druhé strane obsahuje dostatecné bezpecnostní prvky, jako je ochrana pred spamem, overování podle cestovního pasu a zvlášte pomocí dumyslného systému osobních referencí.

Vytvorení síte 10 000 clenu trvalo od roku 2000 do pocátku roku 2004, ale od té doby noví clenové pribývají velmi rychle. Po dalších necelých dvou letech klub prekrocil hranici 100 000 clenu. Veit Kuehne nemá nyní za cíl nic menšího než milion clenu, a to pomerne brzy. Pri soucasném tempu rozširování klubu by se mu tento kdysi neuveritelný sen mohl splnit za necelé dva roky.

DALŠÍ INFORMACE vcetne fotografií a cetných lokálních kontaktu naleznete na : http://100k.HospitalityClub.org.

Mezinárodní kontakt: Veit Kuehne (anglicky, nemecky, španelsky a francouzsky): +49 (0)173 7749 365 / veit@hospitalityclub.org

###