NA VYDANIE 11. JANUÁRA 2006

Hospitality Club privíta 100,000-ho člena

Drážďany, Nemecko – Hospitality Club (Klub pohostinnosti) je internetová organizácia zaoberajúca sa skontaktovaním cestovateľov s miestnymi obyvateľmi, ktorí im môžu ponúknuť ubytovanie zdarma. 11. januára 2006, 5 rokov po jej založení nemeckým študentom Veitom Kuehne-om, privíta svojho 100,000-ho člena vo vyše 200 krajinách. Domovská stránka klubu je www.HospitalityClub.org.

Hospitality Club bola prvou online organizáciou, ktorá ponúkala vo veľkom meradle možnosť pre cestovateľov vyhľadať a skontaktovať sa s miestnymi obyvateľmi, ktorí sú otvorení kultúrnej výmene. Hostitelia môžu ponúknuť zdarma strechu nad hlavou, alebo len prehliadku ich mesta či podelenie sa o obed či večeru.

Celý systém je úplne zadarmo. Bezpečná a pohotová prevádzka stránky a jej databázy, odkazovej schránky a chatu vo vyše 30-ich jazykoch závisí od práce stoviek dobrovoľníkov z celého sveta.

Ako to funguje

Pridať sa môže hocikto kto poskytne svoje pravé meno a adresu, pričom tieto informácie môžu byť skryté pred ostatnými členmi. Noví členovia sú vyzvaní vyplniť si svoj profil s informáciami o nich a ich preferenciách. Návštevníci použijú tieto profily, aby si vybrali koho budú kontaktovať v meste, v ktorom môžu existovať stovky poteciálnych hostiteľov.

Prípadný hosť pošle jeho prvú správu cez stránku Hospitality Clubu – toto opatrenie zamedzí posielaniu spamu do e-mailovej schránky hostiteľa. Musí uviesť svoje celé meno a číslo pasu. Tiež by mal poskytnúť informácie o plánovanej ceste.

Po prijatí tejto správy potenciálny hostiteľ navštívi profil svojho budúceho hosťa a prečíta si jeho spätnú väzbu (hodnotenie) od iných členov, s ktorými sa stretol v minulosti. So všetkými týmito informáciami sa hostiteľ rozhodne, či je schopný a ochotný hosťovať tohto člena Clubu.

Ciele

Hospitality Club je neziskový, nekomerčný projekt. Bol založený na viere, že spájanie ľudí a upevňovanie medzinárodných priateľstiev zlepší medzikultúrne porozumenie a upevní mier.

«Jedného dňa budú mať všetci možnosť navštíviť ktorúkoľvek krajinu vediac, že ich niekto bude čakať s otvorenou náručou, » hovorí Kuehne. « Ľudia budú cestovať iným spôsobom, stretávať jeden druhého a rozvíjať medzikultúrne porozumenie cez osobný kontakt.

Veľa členov bude v miestach ako je Izrael a Palestína, Severné Írsko, Balkán, Čečensko, Rwanda alebo Timor, ktorí si budú navzájom prejavovať pohostinnosť a Hospitality Club pomôže malými krôčikmi vytvoriť z mieru dlhotrvajúcu víziu pre našu úžasnú planétu, » dodáva.

História

Hospitality Club nasledoval po Hospex-e, ktorý bol v roku 1991 pokusom o použitie Internetu na zdynamizovanie konceptu vytvoreného organizáciou Servas po 2. svetovej vojne. Club uspel a robí pohostinnosť jednoduchou a bez poplatkov. Je prístupný bežnému cestovateľovi zavedením pevných bezpečnostných čŕt siahajúcich od ochrany pred nevyžiadanou poštou až po kontrolu pasov a dômyselný systém spätnej väzby.

Trvalo aso štyri roky (od konca roku 2000 po začiatok roku 2004), kým organizácia získala 10,000 členov, ale odvtedy je rast exponenciálny. O menej ako dva roky neskôr, Club prešiel svoju 100,000-člennú hranicu. Kuehne má teraz za cieľ nie menej ako milión členov v blízkej budúcnosti. Podľa súčasného tempa nárastu tento kedysi neuveriteľný sen by sa mohol splniť o menej ako dva roky.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ, vrátane fotografií a početných miestnych kontaktov navštívte http://100k.HospitalityClub.org.

Medzinárodný kontakt : Veit Kuehne (anglicky, nemecky, španielsky a francúzsky): +49 (0)173 7749 365 / veit@hospitalityclub.org

###